न्यायिक समितिका अधिकारी

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण

SNनामपदसंपर्क नम्बरइमेल
 श्री सिर्जना बुर्लाकोटी अर्यालसंयोजक९८५१२२६६७८ 
 श्री उज्ज्वल अधिकारीसदस्य९८५१०३३९१९ 
मिरा थापा जीसदस्य९८४१३१६४२९ 

न्यायिक समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु

SNनामपदसंपर्क नम्बरइमेल
 श्री खीम कुमारी महतकानूनी सहजकर्ता९८५१२३३७७३bishnumahat78@gmail.com
 श्री रामचन्द्र अर्यालसहायक स्तर V९८४१४७००३८ 
श्री संगिता न्यौपानेक्षेत्र सहायक९८४०००४३२८ 

तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यविधि, २०७५

दैनिक उपस्थिति सूची

मेलमिलापकर्ताहरूको नाम